Noahs beräknade födsel och begreppet korrigerade ålder.

 
Idag är Noahs BF-datum. Det är detta datumet man använder när man korrigerar hans ålder, något man gör med prematura barn. 
När utvecklingen hos för tidigt födda barn bedöms används begreppet korrigerad ålder. Det är den ålder barnet skulle ha haft om det fötts i fullgången tid. När korrigerad ålder används kommer de allra flesta för tidigt födda barn att till exempel lära sig sitta och gå när de förväntas göra det. På sätt och vis har ett för tidigt fött barn två åldrar. Dels barnets verkliga ålder, den ålder då man firar födelsedag, dels den korrigerade åldern som används vid bedömning av utvecklingen.
Allmänt 2015, Noah - 2015, Prematur | |
Upp