Bebis har fått sitt namn

 
Noah Peter Lasse Nilsson
 
Världens finaste pojk. 
Noah, mansnamn av bibliskt ursprung med möjlig betydelse "vila, kunglig och stjärna". Noah betyder också helig konung som härstammar från Egypten.
Noah - 2015 | |
Upp