Kängru-metoden

Något som vi fick veta på neo-avdelningen är att kängrumetoden (när man ligger hud mot hud med barnet) är fruktansvärt viktig. Vi satt två gånger om dagen med vårt lilla knyte hud mot hud. 
Här kan ni se hur mirakulös Kängrumetoden kan vara. 
Prematur | Prematur, baby | |
Upp